Świat wokół mnie

Try walking in my shoes

Posted on

„Try walking in my shoes” z piosenki Depeche Mode to dobre słowa by określić co robię by zrozumieć ludzi, z którymi pracuje, żyje, tworzę, rozwijam się. Próbuje znaleźć się na ich miejscu. Spojrzeć inaczej. Dowiedzieć się co jest dla nich ważne.