Regulamin

Definicje

 1. Wydawca – podmiot będący właścicielem praw do domeny, którym jest EFFSOL, z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Zarządzający – podmiot zarządzający serwisem, którym jest GTK Project (GRUPA TRZYMAJĄCA KCIUKI, czyli osoby prywatne działające prywatnie), z siedzibą we Wrocławiu.
 3. Serwis – strona internetowa, znajdująca się pod adresem http://jestemblogerem.pl, która jest własnością firmy EFFSOL
 4. Content – utwory muzyczne, utwory literackie, programy komputerowe, programy mobilne, audiowizualne utwory, obrazki, teksty, znaki towarowe, logotypy, odsyłacze hipertekstowe oraz ich fragmenty, komentarze, informacje i inna treść dobrowolnie umieszczana przez Wydawcę, Zarządzającego lub Autora.
 5. Autor – pełnoletnia osoba fizyczna, której artykuły publikowane są w serwisie.
 6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z serwisu.
 7. Prywatne dane – informacje, które pozwalają na identyfikację Autora/Użytkownika. Dane kontaktowe dobrowolnie przez Autora/Użytkownika umieszczane w serwisie.

Regulamin

 1. Wydawcą JestemBlogerem.pl jest firma EFFSOL, z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Internetowy Serwis JestemBlogerem.pl, jest bezpłatnym serwisem internetowym, kierowanym do obecnych i przyszłych Użytkowników.
 3. Wydawca i Zarządzający nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność i kompletność przedstawianych w serwisie publikacji i danych. Tym samym, nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia, a przede wszystkim za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji dostępnych w Serwisie.
 4. Wydawca i Zarządzający informuje, że prezentowane artykuły, treści prezentują stanowisko Autorów.
 5. Wydawca i Zarządzający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zmian w zawartości części lub całości serwisu, w terminie wybranym przez siebie, bez konieczności uprzedzania Użytkowników.
 6. Przekazanie Wydawcy i Zarządzającemu adresu e-mail Użytkownika i wyrażenie zgody na wykorzystanie go w celach korespondencyjnych jest warunkiem dopisania Użytkownika do listy odbiorców newslettera.
 7. Gromadzonych danych Wydawca i Zarządzający nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom i instytucjom. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika.
 8. Użytkownik serwisu JestemBlogerem.pl musi mieć świadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji, z wyłączeniem protokołu SSL, z reguły nie mają charakteru poufnego i są narażone na ingerencję osób trzecich. W przypadku, kiedy Użytkownik korzysta z komputera, do którego dostęp mają także inne osoby, po zakończeniu korzystania ze stron serwisu JestemBlogerem.pl, zawierających miejsca do wprowadzania personaliów lub z części dostępnych po zalogowaniu, dla własnego bezpieczeństwa powinien dopełnić procedury wylogowania i całkowitego zamknięcia tych stron.
 9. W sporadycznych przypadkach Serwis korzysta z technologii zwanej „cookies”, która poprzez serwer HTTP, obsługujący domenę JestemBlogerem.pl, zapisuje na komputerze Użytkownika krótkie notatki, ułatwiające w przyszłości identyfikację Użytkownika. Możliwe jest wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji obsługi „cookies”, bez konsekwencji w postaci jakichkolwiek utrudnień w poruszaniu się po Serwisie.
 10. Do informacji osobowych i telefoniczno-adresowych mają dostęp wyłącznie osoby odpowiednio do tego przygotowane i na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. nr 100, poz. 1024).
 11. Wydawca i Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych w innych Serwisach, w szczególności tych wydawców, których strony internetowe odsyłają za pomocą linków do witryny JestemBlogerem.pl, jak również tych, których linki znajdują się na JestemBlogerem.pl.
 12. Wydawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany
 13. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.