Męskie ego

Durna para

Posted on

Ustalmy fakty: ręce mam dwie i raczej nie są one obie lewe. Wiele czynności domowych potrafię wykonać (nawet te, o których wspomina lejdi i tak samo ich nie cierpię, a nawet bardziej). Potrafię też wbić gwoździa, wywiercić otwór w ścianie, napompować (za pomocą pompki ręcznej!) koła w rowerze. Nie znaczy to oczywiście, że robię te […]